מדיניות פרטיות

כללי

 

   • הינך מתבקש/ת לקרוא בעיון את תנאי השימוש הבאים, שכן הם מהווים הסכם מחייב. תחילת השימוש באתר על כל תכניו ושירותיו מעידה על הסכמתך לתנאים אלו. אם אינך מסכימ/ה לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי/ת לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.
   • השירותים הניתנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם. לא תהיה טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין אופי השירותים שמציע האתר, אם הם מוגבלים או מותאמים לצרכיך.
   • הנהלת האתר שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את מבנה השירותים והתכנים שמציע האתר, תוכנם, מראם, היקפם וזמינותם, ללא הודעה מראש. למשתמש/ת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר עקב ביצוע השינויים הנ”ל.
   • האתר מציע תכני מידע ולימוד בתחום הכלכלי, ושירותים הבאים לשפר את יכולת המשתמש/ת לבצע השקעות כלכליות ולהרחיב את הידע הפיננסי.
   • התכנים באתר, לרבות הקורסים והמדריכים אינם מהווים יעוץ כלכלי, משפטי, או כל יעוץ אחר ונועד להרחבת הידע האישי בלבד. בכל שאלה יש להתייעץ עם אנשי מקצוע מומחים. מובהר בזאת כי אין להסתמך על התכנים באתר בלבד זה לביצוע כל פעולה.
   • המידע המסופק באמצעות תכני האתר, אינו מתייחס באופן פרטני לפי נתוני המשתמש שנמסרו על-ידיו, אינו מהווה יעוץ כלכלי, פנסיוני, ביטוחי, משפטי, רפואי או כל יעוץ אחר. המידע מובא באופן כללי ואינו מביא בחשבון את כלל היבטיו הפרטיים וצרכיו האישיים של כל משתמש ומשתמשת. על כל משתמש/ת במידע כאמור, להתייעץ עם אנשי מקצוע מומחים בעניינו, ובהתאם לפרמטרים הייחודים למצבו/ה וצרכיו/ה, ואין בתכנים המובאים כדי להוות תחליף להתייעצות אישית כאמור. אין לראות במידע המסופק באמצעות הקורס או כל תוכן אחר באתר המלצה להשקעה ו/או לביצוע פעולות ו/או עסקאות ו/או הפקדות כלשהן, ואין להסתמך עליו לביצוע כל פעולה; העושה כן מבצע/ת זאת על אחריותו/ה המלאה והבלעדית.
   • הנהלת האתר עושה את מירב המאמצים על מנת להקפיד על איכותם ועל איכות התוכן המופיע בה. עם זאת, אין ביכולתה להתחייב כי כלל התכנים יסופקו תמיד באופן מדויק או רציף, ו/או יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש, ו/או כי לא תהיה בהם טעות כלשהי, ו/או כי יתאימו באופן מוחלט לערכיו של כל משתמש. עקב כך, הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, ולא ישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מצפייה ו/או הסתמכות על תכנים שמופיעים בקורס, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח ו/או הפסד כספי אחר, ו/או פגיעה ברגשות ו/או עוגמת נפש, שייגרמו מכל סיבה שהיא.

 

תנאי שימוש באתר

 

   • בשום צורה, הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל הפסד או נזק הכלולים ללא הגבלה, ישירה ו/או אשר נובעת מאובדן או נזק, או כל אובדן או נזק כלשהו אשר יהיה כתוצאה מאובדן מידע, השקעה לא מתאימה או רווחים אשר ינבעו כתוצאה משימוש באתר זה.
   • נעשה כל מאמץ כדי שהאתר יפעל בצורה חלקה, ויחד עם זאת, הנהלת האתר אינה לוקחת שום אחריות שהאתר לא יפעל בצורה זמנית עקב תקלות טכניות שונות. הנהלת האתר תעשה ככל יכולתה לשמור על רציפות התכנים, אך אינה מתחייבת לכך.
   • ניתן להפנות שאלות, תגובות, הערות או דיווחים באמצעות טופס יצירת קשר.
   • תנאי השימוש הינם דינמיים ועשויים להשתנות מעת לעת. אין להניח שהם יישארו ללא שינוי ועליך להסכים לבדוק אם יש שינויים בתנאים בכל ביקור באתר. המשך השימוש שלך באתר או בשירותים הניתנים על ידו הינם ראיה לקבלת התנאים של כתב ויתור זה או שינויים שיבוצעו בו.
   • שימוש באתר מהווה הסכמה שלא להשתתף ו/או לקחת חלק בתובענה ייצוגית נגד חברת ה”אופטימית” ו/או מי מטעמה.
   • שימוש באתר מהווה אישור לקריאת תנאי השימוש והסכמה להם וכן התייעצות עם גורמים מקצועיים במידת הצורך.
   • תנאי השימוש וכן כל הסכם אחר שנוצר על ידי החברה הקשור בשימוש באתר יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל בלבד.
   • כל המחלוקות ו/או סכסוכים בין הצדדים בקשר להסכם ו/או ביצועו יתבררו בפני בורר אשר מוסכם על הצדדים. במידה ולא תהיה הסכמה על הבורר, ימונה בורר על ידי יו”ר לשכת עורכי הדין בישראל.

 

מדיניות פרטיות

 

   • הנתונים הנמסרים בעת ההרשמה לאתר יישמרו במאגר המידע של האתר. אין חובה על פי חוק למסור את המידע, אולם ללא מסירת המידע לא ניתן להשתמש בחלק מהמוצרים באתר.
   • רישומך במאגר המידע של האתר מהווה את הסכמתך לקבלת תכנים פרסומיים. הנהלת האתר תהיה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני, בדואר או בטלפון סלולארי מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי באמצעות הפרטים שמסרת בעת הרשמתך. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, ניתן בכל עת לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות כניסה לקישור הסרה מהשירות אשר יסופק יחד עם המידע ובדרך זו בלבד. מובהר בזאת כי חלק מהתוכן עשוי להיות פרסומי גם אם לא מסומן ככזה.
   • המשתמש/ת מאשר/ת להנהלת האתר (להלן האופטימית) להעביר מדי פעם מידע שיווקי ופרסומי אודות שירותיה, באמצעות פרטי ההתקשרות שנמסרו.
   • הנהלת האתר מתחייבת שלא להעביר את כתובת הדואר האלקטרוני שלך, או כל פרט מזהה אחר, לגוף שלישי, לאחר הרשמת שם לשירותים המוצעים באתר. באתר מופיעים תכנים הכוללים קישורים לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי צד שלישי, שלפיכך אינם פועלים לפי מדיניות פרטיות זו. כאשר את/ה מתחבר/ת לאתרי אינטרנט אחרים, הצהרת פרטיות זו וכלליה אינם חלים יותר.
   • עצם השימוש באתר מהווה הסכמה לפטור את הנהלת האתר מכל אחריות לכל פגיעה או נזק (ישיר או עקיף), כספי או אחר שיגרם למשתמש/ת כתוצאה מדליפת פרטים ללא קשר לסיבת הדליפה.

 

 

תנאי ביטול וזיכוי

 

   • בהיעדר הודעה אחרת בעמוד התשלום, ניתן לבטל כל עסקה שמתבצעת דרך האתר תוך 14 ימים לפי חוק הגנה הצרכן. הביטול מקנה זיכוי כספי מלא, בניכוי 10%  דמי ביטול (או 100 ש”ח, הנמוך מביניהם), למעט תשלום שירותים במתכונת תשלום חודשית או אירועים החלים פחות מ-7 ימים (כולל אירועים המתקיימים אונליין) מהמועד בו מתבצע הביטול; במקרה כזה לא תבוטל העסקה ולא יתבצע זיכוי.
   • ביטול עסקה תהיה לפי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010. ביטול עסקה אפשרי באמצעות הודעה לחברה האופטימית תוך 14 יום ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול לא נעשה לאחר אספקת השירותים ללקוח.
   • ביטול עסקה ייעשה בכתב בלבד בדוא”ל haoptimit@haoptimit.com
   • בכל מקרה של זיכוי, הזיכוי יועבר אליך בתוך 30 ימים ממועד הודעתך, באמצעות כרטיס אשראי/העברה בנקאית/צ’ק.
   • הינך מצהיר בזאת כי ברור לך שבמקרה של ביטול חשבונך באתר ייסגר לאלתר, ללא יכולת שחזור נתונים.

 

זכויות יוצרים קניין רוחני

 

   • כל זכויות היוצרים על התוכן באתר שייכים לחברת האופטימית ולה בלבד.
   • על המשתמש/ת להתחייב שלא להעתיק, לצלם, לשכפל, לשתף או להעביר שום מצגת, סרטון, כיתוב או כל חומר אחר שנרכש באתר  לשום גורם ללא אישור מפורש בכתב.
   • התכנים באתר מיועדים לשימוש אישי-לא מסחרי (personal non-commercial) בלבד. כל שימוש שאינו למטרות לימוד אישיות, בתכנים, או בכל רכיב שלהם אסור לחלוטין.
   • כל זכויות הקניין הרוחני באתר לרבות: שם, עיצוב, תוכן, יישום, קוד מחשב, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר הכלול באתר, הינם הקניין הרוחני הבלעדי של חברת האופטימית. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין הללו.
   • האתר והתוכן הקיים בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל. התוכן המצוי באתר הוא לשימוש פרטי בלבד.

 

מוצרים דיגיטיליים – קורסים ומדריכים

 

   • המשתמש/ת מסכימ/ה כי הוא/היא בלבד ת/ישא בכל אחריות וסיכון לכל נזק ו/או הפסד ישיר ו/או עקיף שייגרמו לו/ה בגין השימוש באתר, לרבות צד שלישי, או שייגרמו כתוצאה מהסתמכות על התכנים באתר, מהשירותים המוצעים באתר או שיש אליהם גישה דרך האתר.
   • רכישת קורס או מדריך באתר מקנה הרשאה לשימוש עבור אדם בודד בלבד. בקורסים השימוש מוגבל עד 3 מכשירים. אין להעביר את הרשאת השימוש לאחרים. במידה ויש דרישה לשימוש זוגי או רב משתמשים יש לקבל אישור בכתב מהחברה או לרכוש מספר רשיונות בהתאם למספר המשתמשים המבוקש.
   • הקורסים הדיגיטיליים והמדריכים יהיו זמינים לרוכשים במשך 365 יום מיום הרכישה. לאחר מכן, תיחסם הגישה לתכני האתר.
   • באתר זה ובקורסים המוצעים, ישנם קישורים לאתרים אחרים אשר אינם תחת שליטה של הנהלת האתר. אין להנהלת האתר שליטה על החומר, המידע, התוכן והזמינות של אתרים אלו.
   • הגישה לקורסים האינטרנטיים באתר מחייבת קבלת שם משתמש וסיסמה, בין אם ע”י תשלום ובין אם ע”י הטבה, שניתנת במסגרת שירות אחר.
   • באתר ניתן למצוא קטלוג קורסים והדרכות, אשר ניתן להירשם אליהם, בין אם בחינם ובין אם בתשלום.
   • בהצטרפותך לקורס אינטרנטי באתר הינך מאשר כי ידוע לך:
    • הגישה לקורס אינה מקנה שירות נוסף מעבר לגישה לתכני הקורס, למעט אם צוין אחרת בתנאי הקורס שאליו נרשמת.
    • הנהלת האתר תעשה ככל שביכולתה להעלות תכנים שימושיים בעלי ערך, אך האחריות לתדירות הגישה לקורסים שהינך רשום אליהם חלה עליך בלבד.
   • הנהלת האתר רשאית לפי שיקול דעתה להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא התראה מראש את השירותים הנרכשים. הפסקה זו תהיה במקרה של מעשה ו/או התנהגות לא ראויים לפי שיקול דעתה הבלעדי מבלי שיינקטו כנגדה צעדים כלשהם.

 

 

פרסומות ותכניות  שותפים

 

   • האתר עשוי להכיל מודעות, פרסומות ומידע שיווקי המפרסים את שירותי החברה ו/או שירותיהם של צד שלישי המפרסמים את שירותיהם דרך האתר.
   • האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות חלה על המפרסמים בלבד. להנהלת האתר אין כל אחריות בנוגע לתוכן פרסומים אלו או לגבי מהימנותם. הנהלת האתר בודקת את התכנים הנ”ל אך אין באפשרותה להתחייב לאמיתות וכדאיות מוחלטת של מודעות אלו המתפרסמות באתר.
   • יש להדגיש כי מודעות המפרסמים אינן מהוות כל עידוד ו/או המלצה לרכישת השירותים ו/או המוצרים המוצעים למכירה במודעות. כל התקשרות עם המפרסמים בעקבות פרסום המודעות הינה באחריות המשתמש/ת בלבד. חברת האופטימית אינה צד להתקשרות זו ולא תישא באחריות בגינה.
   • האחריות על תוכן המודעות וכן על תוצאות עקב הסתמכות על המודעות הינה על המשתמש/ת בלבד.
   • חלק מרווחי האתר מגיעות באמצעות שיווק שווק שותפים. ישנם מוצרים ו/או שירותים מסויימים אשר משלמים עמלה עבור כל מכירה אשר נעשית באמצעות יחידים אשר עקבו אחר ההמלצות והקישורים מאתר זה.
   • באתר מופעלת תוכנית שותפים, המאפשרת לכל מי שחפץ בכך לשווק את מוצרי ושירותי האופטימית ולקבל עמלות בגין מכירות שבוצעו על ידו.
     • הצטרפות לתוכנית השותפים כרוכה באישור הנהלת האתר. לאחר האישור תינתן גישה לאזור שותפים מיוחד המכיל סטטיסטיקות של הפניית לקוחות וחומרי שיווק ופירסום.
     • השותפ/ה מאשר/ת כי ידוע לו/ה שלא ניתן להשתמש בקישור השותפים כדי לרכוש שירותים או מוצרים לשימוש עצמי.
     • את מוצרי ושירותי האופטימית ניתן לפרסם ולשווק בכל דרך – אופליין ואונליין – ובלבד שהיא עומדת בקנה אחד עם החוק הישראלי.
     • במקרה של תלונה על פעולה לא חוקית או מטרידה, החשבון ייסגר לאלתר ולא תהיה זכאות לעמלות שהצטברו בחשבון.
     • התנאים בסעיף זה מצטרפים לתנאים המופיעים בתוך איזור השותפים.
Scroll to Top